Vietnamese (Tiếng Việt)

MPD Mission Statement
This page contains information about MPD services for Vietnamese speakers.

Nhiệm vụ của Sở cảnh sát Thủ đô

Sở Cảnh sát Thủ đô Washington DC (MPD) có nhiệm vụ bảo vệ người dân và du khách qua các dịch vụ cảnh sát tốt nhất, họ làm việc có tư cách, thái độ tử tế, và quyết tâm đổi mới để hòa nhập con người, công nghệ và cách làm việc tiên tiến.

Nguyên tắc chỉ đạo của Cảnh sát trưởng Peter Newsham

Giảm bớt tội phạm và khiến cộng đồng bớt lo ngại về tội phạm

Thay đổi cách hoạt động của MPD, từ phản ứng với tội phạm sang xây dựng và duy trì các khu phố an toàn.

Đưa MPD tiến vào vị trí được kính nể bên trong và bên ngoài nước Mỹ, được xem là một tấm gương về cách phục vụ cộng đồng

Xây dựng sự an ninh của quốc gia vào cách làm việc của MPD và cách sinh sống của cộng đồng mà không tạo ra sự sợ hãi

Xem mối quan hệ giữa cảnh sát và các khu phố là tối quan trọng – điều chỉnh cách làm việc với các khu phố.

Xây dựng trên những gì mà MPD làm đúng

Tập trung vào các hoạt động thường lệ của MPD, tăng cường đổi mới và sáng kiến, nhưng vẫn duy trì trách nhiệm về ngân sách

Khuyến khích tinh thần đồng đội và tinh thần lãnh đạo ở mọi cấp của sở cảnh sát và ở khắp cộng đồng

Nhấn mạnh rằng tất cả nhân viên của MPD có thể tạo thay đổi tích cực – và khuyến khích họ cải tiến cách phục vụ cho cả sở cảnh sát lẫn cộng đồng

Trong khắp sở, tập trung vào cách MPD có thể giải quyết các vấn đề của giới trẻ

Tăng cường theo dõi trong tất cả các khía cạnh của sở để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng.